برای تحویل  مدارک به دارالترجمه رسمی در تبریز و تحویل گرفتن آنها، لطفاً اصول و نکات زیر را به منظور جلوگیری ازاتلاف وقت وهزینه با دقت مطالعه ورعایت نمایید.
اصل تمامی اسناد و مدارک باید تحویل دارالترجمه رسمی در تبریز داده شود. لطفاً قبل از تحویل مدارک،درصورت داشتن جلد محافظ، آن را ازمدارک جدا نمایید.

دارالترجمه رسمی در تبریز مدارک شما را در اسرع وقت ترجمه و جهت اخذ تاییدات به دادگستری و نیز نمایندگی وزارت امور خارجه در تبریز ارسال می نماید.

درصورتی که مـدارک توسط دارالتـرجمه جهت اخذتأییدیه دادگستری وامورخارجه ارسال شده باشند، نمی‌توانید اصل مـدارک خود را تا قبل از تاریخ تحـویل ترجمه از دارالترجمه دریافت نمایید.

صرفا برای موارد ضروری با مترجم مسئول از طریق شماره 09120877409 در ارتباط باشید.

تعداد نسخه‌های ترجمه را به طور دقیق مشخص نمایید.

اصول دریافت و تحویل مدارک

توضیحات :


–  دارالترجمه رسمی تبریز درقبال عدم ارائه نام و مشخصات انگلیسی ویانادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی مسئولیتی ندارد.

–  هنگام تحویل دادن اسناد و مدارک به متصدی دارالترجمه رسمی در تبریز، حتماً قبض رسید دریافت کنیدومندرجات آن ازقبیل نام وتعداداسنادو مدارک رابادقت بررسی نمایید .

–  درحفظ و نگهداری قبض رسید دقت کنید. اسناد و مدارک وترجمه‌ها تنها به آورنده قبض تحویل داده می شوند و هرفردی می‌تواند باارائه قبض رسید به دارالترجمه رسمی در تبریز آنهارادریافت کند.

–  هنگام تحویل گرفتن ترجمه مدارک خود از دارالتـرجمه رسمی در تبریز، حتماً نوع  و تعـداد اصل اسناد و مدارک و تعداد نسخه‌های ترجمه شده را به دقت کنترل کنید.

–  منـدرجات نسخه‌های ترجـمه شده از قبیل املای اسامی خاص، تـاریخ تـولدها ، شماره‌ها و اعداد و ارقام را به دقت کنترل کنید . –

نوع تأییدیه‌های لازم را مشخص کنید. –  مشخصات افراد باید دقیقاً مطابق با مشخصات گذرنامه آنها باشد.بنابراین برای تمام افرادی که بناست مدارکشان ترجمه شود.

–  نام و نام خانوادگی،نام پدر و محل تولـد رابه انگلیسی وتـاریخ تولد را به میلادی مطابق با آنچه در گذرنامه فرد درج شده است،به مسئول دارالترجمه رسمی در تبریز تحویل دهید.

درصـورت عـدم اطمینان،کپـی گـذرنـامه خود ودیگر افـرادی که قرار است مدارکشان  ترجمه شوند را به دارالترجمه رسمی تبریز تحویل دهید.

شماره تماس:33364268-041

ادرس: تبریز-  ابرسان – برج سفید 2 – طبقه 4 –واحد دی