دارالترجمه رسمی در تبریز

ترجمه رسمی در تبریز

041-33352170

09120877409

شماره تماس انگلستان برای هموطنان خارج از کشور:

00447452289638

 دارالترجمه رسمی در تبریز شهریار از آغاز تاسیس یکی از مراکز عمده‌ی ترجمه رسمی در تبریز و تایید اسناد و مدارک توسط مترجم رسمی در تبریز بوده است. مترجمان رسمی ما در زبان‌های مختلف، انواع و اقسام مدارک را در سریع‌ترین زمان و با حداکثر دقت و کیفیت ترجمه می‌کنند و به تایید مراجع مربوطه می‌رسانند. در شرایط اضطراری که مشتری زمان بسیار کمی برای تایید مدارک دارد سرویس ترجمه فوری امکان تایید ترجمه توسط دارالترجمه رسمی در تبریز شهریار  را نیز فراهم می‌کند.

 

:Call us at

UK: 00447452289638

0098-4133352170 & IRAN: 0098-9120877409

Email us at: oxbridge2020@gmail.com or asadzadeh.me@gmail.com

Our qualified team members and sworn translators are ready to provide service to people around the world in need of proper notarized translations for English/Persian pair of languages

We are there to assist you in all your issues regarding notarized translation of your deeds and documents in Tabriz city

For many official documents that must be submitted to an authority and that are of official nature, translations must often be performed by a

  sworn translator. These documents, often also known as certified translations