#نوع سندهزینه ترجمه – تومان
1 اجاره نامه80,000
2 اساسنامه ثبت شرکت ها (هر صفحه) غیر فرمی40,000
3 اساسنامه ثبت شرکت ها (هر صفحه) فرمی30,000
4 استشهادنامه70,000
5 اظهارنامه ثبت شرکت70,000
6 اظهارنامه مالیاتی / هر صفحه40,000
7 اقرارنامه70,000
8 اوراق مشارکت و اوراق قرضه30,000
9 بارنامه گمرکی / هر صفحه50,000
10 برگ تشخیص مالیات30,000
11 برگ سبز گمرکی60,000
12  برگ مرخصی20,000
13 بنچاق80,000
14 پروانه اشتغال به کار20,000
15 پروانه بهره برداری60,000
16 پروانه پایان ساختمان / هر صفحه40,000
17 پروانه دایم پزشکی30,000
18 پروانه دفترچه ای ساختمان / هر صفحه40,000
19 پروانه مطب30,000
20 پروانه مهندسی50,000
21 پروانه وکالت50,000
22 پرینت های بانکی / هر صفحه40,000
23 ترازنامه شرکت ها40,000
24 تعهد نامه70,000
25 تغییرات و تصمیمات / بزرگ40,000
26 تقاضای ثبت شرکت70,000
27 تقدیرنامه بزرگ40,000
28 تقدیرنامه و لوح سپاس / کوچک30,000
29 توصیه نامه تحصیلی / بعد از سوم راهنمایی20,000
30 ثبت علائم تجاری20,000
31 جواز اشتغال به کار20,000
32 جواز تاسیس50,000
33 جواز کسب20,000
34 حکم اعضای هیئت علمی40,000
35 حکم بازنشستگی20,000
36 حکم کارگزینی40,000
37 دادنامه / هر صفحه70,000
38 دانشنامه فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا30,000
39 دفترچه بازرگانی40,000
40 رای دادگاه / هر صفحه70,000
41 رضایت نامه70,000
42 روزنامه رسمی40,000
43 روزنامه رسمی تآسیس50,000
44 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات / کوچک30,000
45 ریزنمرات پیش دانشگاهی / هر ترم12,000
46 ریز نمرات دانشگاه / هر ترم15,000
47 ریز نمرات دبیرستان / هر ترم12,000
48 ریز نمرات راهنمایی / برای هر سال20,000
49 سپرده بانکی30,000
50 سرفصل دروس / هر صفحه30,000
51 سند اتومبیل30,000
52 سند ازدواج50,000
53 سند طلاق50,000
54 سند مالکیت / تک برگی70,000
55 سند مالکیت / دفترچه ای50,000
56 شرکت نامه70,000
57 شناسنامه20,000
58 شناسنامه ساختمان / هر صفحه40,000
59 صلح نامه / هر صفحه70,000
60 عدم سو سابقه20,000
61 فیش حقوقی / بزرگ40,000
62 فیش حقوقی / کوچک30,000
63 قبوض20,000
64 قرارداد فارسی به زبان خارجی و بلعکس / هر صفحه40,000
65 قولنامه رسمی / صفحه A380,000
66 کارت بازرگانی40,000
67 کارت پایانه خدمت یا معافیت20,000
68 کارت دیپلم یا پیش دانشگاهی15,000
69 کارت شناسایی20,000
70 کارت شناسایی کارگاه50,000
71 کارت مباشرت20,000
72 کارت ملی20,000
73 کارت نظام پزشکی20,000
74 کارت نظام مهندسی20,000
75 کارت واکسن20,000
76 کارت توصیفی ابتدایی / هر صفحه30,000
77 گذرنامه30,000
78 گواهی اشتغال به تحصیل20,000
79 گواهی اشتغال به کار همراه با شرح وظلیف50,000
80 گواهی بانکی30,000
81 گواهی تجرد20,000
82 گواهی تولد20,000
83 گواهی حصر وراثت40,000
84 گواهی ریز نمرات20,000
85 گواهی فنی و حرفه ای / یک رو20,000
86 گواهی فوت20,000
87 گواهی موقت دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا30,000
88 گواهی رانندگی20,000
89 گواهی / هر نوع30,000
90 لیست بیمه کارکنان / تا 10 نفر30,000
91 لیست بیمه کارکنان / 10 نفر به بالا40,000
92 مالیات بر ارث30,000
93 مالیات قطعی30,000
94 مبایعه نامه رسمی / صفحه A380,000
95 مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری / هر صفحه A440,000
96 موافقت اصولی40,000
97 وکالت نامه70,000
نرخ ترجمه رسمی-دارالترجمه رسمی